Güvenli Alışveriş

KARTUŞ NEDİR?

MÜREKKEP KARTUŞU NEDİR?

Fransızca’ dan dilimize geçmiş olan kartuş kelimesi birçok üründe kullanılabilmektedir, içerisindeki bir veya birden fazla materyali muhafaza ederek gerektiğinde kullanılmasını sağlayan gövdeye kartuş denilmektedir.

Dolma kalemin içine konulan mürekkebi taşıyan plastik tüpten, 60’ lı yıllarda kullanılan oto teyplerindeki kasete kadar kartuş denilmektedir, yazıcı kartuşları da aynı mantık çerçevesinde üretilmiş ürünlerdir. Yazıcı kartuşlarını iki ayrı gurupta inceleyebiliriz; bunlardan bir tanesi yazıcı toner kartuşlarıdır.

Yazıcı toner kartuşları içerindeki toner denilen kimyasalı kullanarak kağıt üzerine baskı yapabilen yazıcı ekipmanlarıdır. Toner kartuşu içindeki toner, pudra kıvamında toz olmasına rağmen mürekkep kartuşları içlerinde likit mürekkep barındırırlar. Haznede bulunan bu mürekkep kartuşun ağzındaki gözle görülemeyecek kadar küçük deliklerden püskürtülerek kağıt üzerinde baskı oluştururlar.

Yazıcı kartuşları iki şekilde üretilmektedir, bunlardan ilki baskı kafası kartuşun üzerinde bulunan mürekkep kartuşlarıdır. Bu kartuşlar yazıcı ile hiçbir organik temasa geçmeden çalışırlar ve yazdırma işleminin tamamını kendileri yaparlar. Üzerlerindeki elektronik devrelerin yazıcıdaki devrelere temas ettirilerek sabitlendiğinde yazmaya hazır hale gelirler. Yazıcıdan aldıkları konutlara göre üzerlerindeki deliklerden gerekli miktar ve renk kullanarak kağıt üzerinde baskıyı oluştururlar. Yazdırmayı sağlayan kafa kartuş üzerinde bulunduğundan, her değişimde baskı kalitesi yenilenir.

İkinci tür yazıcı mürekkep kartuşlarında yazdırmayı sağlayan kafa yazıcı üzerinde sabittir, takılan kartuş yalnızca içindeki mürekkebe taşıyıcılık yapmaktadır. Yazıcı kafası içindeki mürekkebi çekerek diğerleriyle aynı sistemde baskı yapar. Bu sistemle çalışan yazıcılarda baskı işlemini kafa yaptığından, mürekkep bitmesi dışındaki sorunları kartuş değiştirerek çözmek mümkün değildir. Bu tip yazıcılarda maliyet hesabı yapılırken yalnızca kartuş fiyatı hesaplanmayıp belli periyotlarda yazdırma kafasının da değiştirileceğinden maliyet fiyatlarına eklenmesi mantıklı olacaktır.

Özellikle hatalı mürekkep kullanılarak yapılan dolumlarda kafanın çok daha kolay tıkanarak kullanılamaz hale geleceği unutulmamalıdır.

Günümüzde kullanılan mürekkep püskürtmeli yazıcıların büyük kısmında kartuş üzerinde çip adı verilen ve yazıcıya gönderdiğiniz bilgileri sayarak kartuşun içinde kalan mürekkep miktarını bildiren elektronik devreler mevcuttur. Çipler mürekkep miktarını görmemesine rağmen tahmini bilgiler vermektedir.

Mürekkep püskürtmeli yazıcı satın alırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan birisi de yazıcının kaç kartuş kullanarak çalıştığıdır. Özellikle iki kartuş kullanan yazıcılardan kaçınılması gerekmektedir. Bunun nedeni ise aynı gövde içinde üç renk bulunduğundan ve renklerin oluşabilmesi için üç haznenin de içinde mürekkep olması gerektiğinden, renklerden biri dahi bittiğinde kalan iki renkteki mürekkebi de kullanamayacağınızdan kullanmadığınız ürüne ödeme yapmış olacaksınız.

Dört üniteli yazıcılarda ise her renk mürekkep ayrı haznede olduğundan yalnızca biteni değiştirerek daha verimli çalışabilirsiniz. KARTUŞ FİYATLARI baskı kapasitelerine göre değişkenlik gösterirken kutu üzerlerinde yazan yaklaşık baskı adetleri sizi yanıltmasın, bu adetler %5 doluluk oranı ile baskı yapmanız neticesinde alabileceğiniz tahmini çıktı sayısıdır. Ancak gündelik kullanımda %5 doluluk oranı ile baskı yapılması neredeyse mümkün olmadığından alacağınız çıktı bu adetlerin çok çok altında olacaktır.