G羹venli Al覺veri

NUMARALI KA糯IT NED襤R?

NUMARALI  KA糯ITLAR NEREDE KULLLANILIR?

          玀irketlere ait yevmiye ve kebir defterlerinin bas覺labilmesi amac覺yla sürekli form ka覺d覺 (Bilgisayar Ka覺d覺) veya  A4 fotokopi ka覺d覺n覺n her sayfas覺na numara verilerek haz覺rlanan defterlerdir. 

            玀irketin ilem hacmine göre yeterli  adetlerde haz覺rlanan bu numaral覺 ka覺tlar notere tasdik ettirelerek  resmi defter  ünvan覺n覺 al覺rlar.

            Bo beyaz sürekli form yada A4 fotokopi ka覺d覺na 00’dan balayarak istenilen adede göre ard覺覺k olarak numaralama ,numaratör  kullan覺larak elde yada matbaa makineleri  ile yap覺lmaktad覺r.

 

Numaral覺 ka覺tlar yazd覺rma esnas覺nda yaz覺c覺ya s覺k覺mamas覺 amac覺yla mümkün olan en kaliteli ka覺tlar kullan覺larak düzgün olarak yap覺lmal覺d覺r.En ucuz numaral覺 ka覺t fiyatlar覺n覺 verebilmek amac覺yla kalitesiz ka覺t kullan覺larak yap覺lan numaral覺ma ileminde özellikle elle yap覺lan numaraland覺rmada ka覺tlar zedeleneceinden ayr覺ca noterdeki ilemlerde  zedelenmenin iyice artaca覺ndan yevmiye ve kebir defterlerinin yazd覺r覺lma aamas覺nda  büyük sorunlar yaanmaktad覺r.Be y覺l süreyle saklanmas覺 gereken bu resmi defterlerde sorun yaamadan ilem yap覺labilmesi için mutlaka gramajl覺 ka覺t kullan覺lmal覺 ve bu ka覺tlar覺n matbaada bas覺lanlar覺 tercih edilmelidir.Özellikle numaral覺 A4 fotokopi ka覺d覺n覺n numaralar覺n覺 laser yaz覺c覺lara verilmemesi gerekmektedir.Laser yaz覺c覺dan  geçii esnas覺nda formunu kaybedecek olmas覺ndan ötürü defter yazma s覺ras覺nda yaz覺c覺ya tak覺lmas覺 kaç覺n覺lmaz olacakt覺r.Resmi defterlerde ka覺t  üreticinin notere ödenen ücretin yan覺nda, oldukça ucuz fiyatlara mal olduu düünüldüünde ,alaca覺n覺z ürünün en kalitelisini alarak sorunsuz olarak kullanman覺z faydal覺 olacakt覺r.Y覺l sonunda yazd覺r覺lma ilemi bittiinde bas覺lan defterler  11x24 Bilgisayar klasöründe veya plastik kutu klasörlerde muhafaza edilmelidir.