G羹venli Al覺veri

RESM襤 DEFTER KA糯ITLARI

 RESM襤 DEFTER FORMLARI

Resmi defterleri yazd覺rabilmeniz için iki seçenek mevcuttur,bunlardan ilki nokta vurulu yaz覺c覺 kullanmakt覺r,nokta vurulu yaz覺c覺lar için sürekli form denilen 11x24 ölçülerindeki bilgisayar ka覺d覺na ard覺覺k olarak numara verilerek haz覺rlanm覺 olan form ka覺d覺d覺r.Sürekli formu numara verilirken ilk sayfa bo b覺rak覺larak buraya noter tasdik formu yap覺t覺r覺larak kullan覺l覺r.Özellikle yüksek ilem hacimli i yerlerinin tercih ettii ikinci seçenek ise numaral覺 A4 Fotokopi ka覺d覺n覺n numaraland覺r覺larak kullan覺lmas覺d覺r,sürekli form yerine A4 Fotokopi ka覺d覺 kullan覺larak haz覺rlanan resmi defterler Laser yaz覺c覺lar kullan覺larak yazd覺r覺lmaktad覺r.Yevmiye ve Kebir defterleri Laser yaz覺c覺da çok daha h覺zl覺 yaz覺bildiinden bas覺m ilemi çok daha çabuk olmaktad覺r.

            Resmi defter olmak üzere haz覺rlanan sürekli form ve A4 Fotokopi ka覺tlar覺 numaralama esnas覺nda y覺pranmamas覺 amac覺yla matbaa bask覺s覺 tercih edilmelidir.Elle yap覺lan yada Laser yaz覺c覺 kullan覺larak yap覺lan numaraland覺rma ileminde ka覺tlar deforme olaca覺ndan resmi defterleri yazd覺r覺l覺rken sorunlarla kar覺laman覺z kaç覺n覺lmaz olacakt覺r.Ucuz ka覺tlar kullan覺larak haz覺rlanan resmi defter fiyatlar覺 al覺m esnas覺nda ekonomik olsada yazd覺rma ileminde yaayaca覺n覺z s覺k覺nt覺lar çok daha pahal覺ya mal olacakt覺r.Yazd覺rma ileminin sonunda be y覺l saklanmas覺 gereken bu formlar mutlaka resmi defter kapaklar覺 yada A4 numaral覺 ka覺t klasörlerinde muhafaza edilmelidir.