G羹venli Al覺veri

YEVM襤YE VE DEFTER-襤 KEB襤R KA糯ITLARI

 DEFTER襤 KEB襤R VE YEVM襤YE DEFTER襤 FORMLARI

Yaz覺c覺n覺n icad覺yla birlikte muhasebecilerin  elle yazmaktan kurtulduklar覺 yevmiye ve kebir defterleri Laser yaz覺c覺lar覺n bollamas覺 nedeniyle iyice kolaylat覺,nokta vurulu yaz覺c覺larda kullan覺lan 11x24 sürekli formlar覺n (Bilgisayar Ka覺d覺) yaz覺c覺lar覺n yava olmas覺 fazla zaman ald覺klar覺ndan,sürekli formlar yerlerini h覺zl覺 A4 ka覺tlar覺na b覺rakmaktad覺r,yakla覺k 20 kopya yazabilen Laser yaz覺c覺larla günlerce süren ilemler birkaç saat içinde bitirilebilmektedir.Firmam覺zda müterilerimizin ilerini biraz daha kolaylat覺rmak amac覺yla numarl覺 A4 fotokopi ka覺tlar覺 ve numaral覺 11x24 sürekli form ka覺tlar覺n覺 anlamal覺 olduumuz matbaalara haz覺rlatarak müterilerimizin kullan覺m覺na sunmaktay覺z.Tamam覺 makinelerde numaraland覺r覺lan bu formlar ,elde k覺r覺t覺r覺lmad覺覺ndan ve hiç yaz覺c覺ya tak覺lmad覺覺ndan kullan覺m esnas覺nda sorunla kar覺laman覺za engel olmaktad覺r.Piyasada sat覺lan en kaliteli ka覺tlar kullan覺larak üretilen numaral覺 ka覺tlar en iyi fiyatlarla stoktan teslim edilmektedir.